Годишен извештај за работата на ООУ,,Војдан Чернодрински’’ за учебната 2022/23 година