Училишни документи

На оваа страна можете да ги најдете училишните документи на ООУ „Војдан Чернодрински“ и истите по желба да ги симнете или испечатите.

Завршни сметки 2023
Завршни сметки 2023
Повеќе
Годишен извештај за работата на ООУ,,Војдан Чернодрински’’ за учебната 2022/23 година
Годишен извештај за работата на ООУ,,Војдан Чернодрински’’ за учебната 2022/23 година
Повеќе
Програма за развој на училиштето од 2023/24 година - 2026/27 година
Програма за развој на училиштето од 2023/24 година - 2026/27 година
Повеќе
Завршни сметки 2019/903
Завршни сметки 2019/903
Повеќе
Учебна 2022-2023
Учебна 2022-2023
Повеќе
Завршни сметки 2021 (1)
Завршни сметки 2021 (1)
Повеќе
Завршни сметки 2021
Завршни сметки 2021
Повеќе
Учебна 2021-2022
Учебна 2021-2022
Повеќе
Завршни сметки 2020
Завршни сметки 2020
Повеќе
Завршни сметки учебна 2020/2021
Завршни сметки учебна 2020/2021
Повеќе