Интерни протоколи,кодекси,упатства куќен ред за учебната 2020/2021 година

Кодекс-за-однесување-во-училиште-за-наставници-и-останати-вработени-1Download Кодекс-на-однсување-на-ученицинаставници-и-родители-при-реализација-на-настава-со-учење-од-далечина-1Download Куќен-ред-1Download Листа-за-чистење-и-контрола-на-тоалетиDownload...

Распореди

Download Време-за-прием-на-ученицираспоред-на-дежурни-наставнициконтролори-и-наставници-кои-мерат-температура-1Download Времетраење-на-часовиодмори-приемвлез-на-ученици-за-физичко-присуство-и-on-line-настава-за-IIIб-и-IIа-1Download...