ООУ “Војдан Чернодрински“

Училиштето ООУ „Војдан Чернодрински” е лоцирано во централното градско подрачје на ул „Дрезденска“ бр.3 населба Тафталиџе во Скопје. Училиштетео е изградено 1955 година во тврда градба. Поделено е на два дела: ниска и висока зграда.

Нашата визија

Нашата визија е да бидеме училиште кое го воспоставува стандардот за квалитет во образованието. Стремиме кон развивање на креативни лидери и активни граѓани, обучени да ги формираат искуствата на утрешниците. Преку стручност, иновација и поддршка, го поттикуваме несебичното учење и етичките вредности, што ќе ги охрабри нашите ученици за успешно обликување на својата иднина.

Нашата мисија

Нашиот целосен подход кон образованието создава инклузивна образовна заедница што го поттикнува креативното размислување, почитувањето на различностите и развивањето на личностите на нашите ученици. Преку посветеност, иновација и соработка со родителите и заедницата, ги подготвуваме учениците за успешно справување со предизвиците на светот.

За училиштето

Просторот што го зафаќа училиштето изнесува 6971 м2 и училишен двор од 3578 м2 овозможувајќи активен одмор и рекреација на учениците на трвните површини. Училиштето има и спортски игралишта, спортска сала со површина 500м2, фудбалско игралиште 700м2 и кошаркарско игралиште 300 м2.

Местоположба

Училиштето е лоцирано во централното градско подрачје на ул „Дрезденска“ бр.3 населба Тафталиџе во Скопје. Училиштетео е изградено 1955 година во тврда градба. Поделено е на два дела: ниска и висока зграда.

Реон

Реонот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Тафталиџе што се простира на исток до ул„Франклин Рузвелт“, на југ до ул „Теодосије Гологанов“, на север до бул „Партизански Одреди“ и на запад до ул „8 Септември“.

Карпош, наша љубов, за тебе пееме сега.

Детската химна “За Карпош кој го сакаме” го прославува величественоста и убавината на општината „Карпош“. Со весели звуци и разигран текст, оваа химна ја изразува љубовта и поносот што децата чувствуваат кон својот роден крај.

Текстот на песната истакнува различните аспекти на општината „Карпош“, вклучувајќи ја природата, обичаите и заедницата. Мелодијата е окупана во радост и детска енергија, што прави песната прилагодена за слушање и пеенје од страна на младите луѓе.

Општина „Карпош“ во песната станува магично место, каде се сплетуваат децките соништа со богатството на природата и културната наследа. Ова е песна за оживување на детската радост и зачувување на врската помеѓу децата и нивниот роден крај.

Неколку линкови што би можеле да ви помогнат:

Ако имате потреба од дополнителни информации или имате какви било прашања, сметајте дека сте добредојдени, оставете порака. Ние сме тука за да ви помогнеме!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име и презиме