ООУ “Војдан Чернодрински“

ООУ „Војдан Чернодрински“ е лоцирано во централното градско подрачје на ул „Дрезденска“ бр.3 населба Тафталиџе во Скопје

ПовеќеКонтакт

Училиштето постои уште од  1955

Реонот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Тафталиџе што се простира на исток до ул„Франклин Рузвелт“, на југ до ул „Теодосије Гологанов“, на север до бул „Партизански Одреди“ и на запад до ул „8 Септември“.

Тврда градба

Училиштетео е изградено уште во 1955 година во тврда градба.

Дворна површина

Училиштето зафаќа простор од 4848 м2 и дворна површина од 6398 м2 .

Ученици и паралелки.

Во  воспитуваат и образуваат 643 ученици во 25 паралелки.

Воспитување и образование

Реонот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Тафталиџе што се простира на исток до ул„Франклин Рузвелт“, на југ до ул „Теодосије Гологанов“, на север до бул „Партизански Одреди“ и на запад до ул „8 Септември“.

 Скоро 50 години во образованието

Основното училиште дејствува како самостојно училиште во две смени и во него се воспитуваат и образуваат 643 ученици во 25 паралелки со наставен и друг кадар од 53 лица. Наставата во основното училиште се одвива на македонски јазик. Основното училиште Војдан Чернодрински организира и продолжен престој за своите ученици.

Контактирајте не

Ако имате било какви прашања повелете или контактирајте не.

Ул „Дрезденска“ бр.3 населба Тафталиџе Скопје

02 306 6610, 306 1922

Пратете порака